Συναλλαγματική ισοτιμία, Αλλαγή νομισμάτων: Euro, Dollar – Χρηματιστήριο, νομίσματα: Ειδήσεις, μετατροπέας μετατροπέα, συναλλαγματική ισοτιμία – Boursorama

Ισορροπία συναλλαγματικής ισοτιμίας

Βρείτε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες των κύριων νομισμάτων εδώ: δολάριο USD, Euro Eur, Yen JPY, GBP Book, Swiss Franc CH .

Συναλλαγματική ισοτιμία

Η συναλλαγματική ισοτιμία ενός νομίσματος είναι η πορεία αυτού του νομίσματος σε σχέση με άλλο, που ονομάζεται επίσης ισοτιμία νομισμάτων.

Βρείτε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες των κύριων νομισμάτων εδώ: δολάριο USD, Euro Eur, Yen JPY, GBP Book, Swiss Franc CH .

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι οποίες απαριθμούνται στην αγορά νομισμάτων που ονομάζεται “Forex”, ποικίλλουν μόνιμα ανάλογα με την ανταλλαγή και τον τόπο αξιολόγησης. Η συναλλαγματική ισοτιμία καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση καθενός από τα δύο νομίσματα: Εάν η ζήτηση για το πρώτο νόμισμα υπερβαίνει την προσφορά, η πορεία της αυξάνεται σε σύγκριση με το δεύτερο νόμισμα. Οι νομισματικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών (Fed) επηρεάζουν έντονα τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η αύξηση ή η απόσβεση του νομίσματος επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της εν λόγω χώρας.

Επιτόκιο ταμειακής ροής

Δολάρια ΗΠΑ 1.06535
Jpy 158.21
GBP 0.87035
CHF 0.96715
Παληάνθρωπος 1.43698
Τρελός 10.9575
CNY 7.6531
THB 38.379
ΑΥΤΟΙ 4.0562
Τρίψιμο 102.5932
Ευρώ 0.93866
Jpy 148.285
GBP 0.81693
CHF 0.9065
Παληάνθρωπος 1.34935
Τρελός 10.2625
CNY 7.2995
THB 35.96
ΑΥΤΟΙ 3.8074
Τρίψιμο 96.3
Ευρώ 0.0063301
Δολάρια ΗΠΑ 0.00674
GBP 0.00551
CHF 0.006113
Παληάνθρωπος 0.0091
Τρελός 0.06921
CNY 0.04922
THB 0.24257
ΑΥΤΟΙ 0.02568
Τρίψιμο 0.64942
Ευρώ 1.149
Δολάρια ΗΠΑ 1.2241
Jpy 181.46
CHF 1.1096
Παληάνθρωπος 1.6486
Τρελός 12.56233
CNY 8.93348
THB 44.03088
ΑΥΤΟΙ 4.66064
Τρίψιμο 117.88083
Ευρώ 1.03548
Δολάρια ΗΠΑ 1.10314
Jpy 163.49
GBP 0.90119
Παληάνθρωπος 1.48853
Τρελός 11.32103
CNY 8.05074
THB 39.68009
ΑΥΤΟΙ 4.20011
Τρίψιμο 106.23278
Ευρώ 0.69564
Δολάρια ΗΠΑ 0.7411111111111111 ετών
Jpy 109.89366
GBP 0.60542
CHF 0.6718
Τρελός 7.60552
CNY 5.40853
THB 26.65728
ΑΥΤΟΙ 2.82166
Τρίψιμο 71.3677
Ευρώ 0.09147
Δολάρια ΗΠΑ 0.09744
Jpy 14.44955
GBP 0.0796
CHF 0.08833
Παληάνθρωπος 0.13149
CNY 0.71115
THB 3.50508
ΑΥΤΟΙ 0.37102
Τρίψιμο 9.38392
Ευρώ 0.12862
Δολάρια ΗΠΑ 0.13702
Jpy 20.31858
GBP 0.11194
CHF 0.12421
Παληάνθρωπος 0.18489
Τρελός 1.40621
THB 4.92875
ΑΥΤΟΙ 0.5217
Τρίψιμο 13.1954
Ευρώ 0.0260956
Δολάρια ΗΠΑ 0.0278
Jpy 4.12246
GBP 0.02271
CHF 0.02,52016
Παληάνθρωπος 0.03751
Τρελός 0.28531
CNY 0.20289
ΑΥΤΟΙ 0.10585
Τρίψιμο 2.67723
Ευρώ 0.24654
Δολάρια ΗΠΑ 0.26265
Jpy 38.9468
GBP 0.21456
CHF 0.23809
Παληάνθρωπος 0.3544
Τρελός 2.69546
CNY 1.91681
THB 9.44746
Τρίψιμο 25.29305
Ευρώ 0.0097472
Δολάρια ΗΠΑ 0.01038
Jpy 1.53982
GBP 0.00848
CHF 0.0094133
Παληάνθρωπος 0.01401
Τρελός 0.10657
CNY 0.07578
THB 0.37352
ΑΥΤΟΙ 0.03954

Νόμισμα

Συμβουλευτείτε όλες τις πληροφορίες, τα εργαλεία και τα νέα σχετικά με τα νομίσματα: από τα νομίσματα σε όλο τον κόσμο (δολάριο USD, Euro Eur, Yen JPY, Sterling GBP Book) μέσω του μετατροπέα νομισμάτων, των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των τελευταίων πληροφοριών (ειδικά για το ευρώ, το δολάριο, το γιεν φυσικά, κάντε κράτηση. Ουσία.

Επιτόκιο ταμειακής ροής

Δολάρια ΗΠΑ 1.06535
Jpy 158.21
GBP 0.87035
CHF 0.96715
Παληάνθρωπος 1.43698
Ευρώ 0.93866
Jpy 148.285
GBP 0.81693
CHF 0.9065
Παληάνθρωπος 1.34935
Ευρώ 0.0063301
Δολάρια ΗΠΑ 0.00674
GBP 0.00551
CHF 0.006113
Παληάνθρωπος 0.0091
Ευρώ 1.149
Δολάρια ΗΠΑ 1.2241
Jpy 181.46
CHF 1.1096
Παληάνθρωπος 1.6486
Ευρώ 1.03548
Δολάρια ΗΠΑ 1.10314
Jpy 163.49
GBP 0.90119
Παληάνθρωπος 1.48853
Ευρώ 0.69564
Δολάρια ΗΠΑ 0.7411111111111111 ετών
Jpy 109.89366
GBP 0.60542
CHF 0.6718