Ειδικές προσφορές Fortuneo, Υποτροφία σε απευθείας σύνδεση με Fortuneo

Καλώς ήλθατε στην πρόσβαση στην αγορά

Μεταφέρετε το σύνολο ή μέρος των δραστηριοτήτων σας στο Fortuneo και λάβετε έως 100 € σε κουπόνια Για τη χρήση της δωρεάν υπηρεσίας Fortuneo.

Ειδικές προσφορές

Για ένα 1ο άνοιγμα λογαριασμού κατάθεσης με κάρτα FOSFO MasterCard, ακολουθούμενη από 5 πληρωμές που έγιναν με τη χρήση της κάρτας που εγγραφεί εντός 90 ημερών μέγιστο μετά την αποτελεσματική συνδρομή.

 • Με τον κωδικό λειτουργίας: καλως ΗΡΘΑΤΕ

80 €
προσφέρεται υπό συνθήκες (2)

Χρυσό cb mastercard

Για ένα 1ο άνοιγμα λογαριασμού κατάθεσης με κάρτα Gold CB Mastercard, ακολουθούμενη από 5 πληρωμές που έγιναν με τη χρήση της κάρτας που εγγραφεί εντός 90 ημερών μέγιστο μετά την αποτελεσματική συνδρομή.

 • Με τον κωδικό λειτουργίας: καλως ΗΡΘΑΤΕ

Μέχρι τα 100 €
Σε κουπόνια που προσφέρονται υπό συνθήκες (3)

Τραπεζική αλλαγή κατοικίας

Μεταφέρετε το σύνολο ή μέρος των δραστηριοτήτων σας στο Fortuneo και λάβετε έως 100 € σε κουπόνια Για τη χρήση της δωρεάν υπηρεσίας Fortuneo.

Ασφάλεια ζωής

€ 100 που προσφέρονται υπό συνθήκες (4)

Προσφορά για την 1η συμμετοχή στο συμβόλαιο ασφάλισης ζωής Fortuneo Life*, € 100 που προσφέρεται για αρχική πληρωμή 1.000 €.

Η προσφορά ισχύει από τις 17 Απριλίου 2023.

Η συμμετοχή στο συμβόλαιο ζωής Fortuneo συνεπάγεται τουλάχιστον το 30% της μονάδας λογαριασμού, η οποία παρουσιάζει κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου.

 • Με τον κωδικό λειτουργίας: 100 με

80 € που προσφέρεται υπό συνθήκες (5)

Προσφορά για την 1η συμμετοχή στο συμβόλαιο ασφάλισης ζωής Fortuneo Life*, € 80 που προσφέρεται για αρχική πληρωμή € 300 ελάχιστο.

Η συμμετοχή της σύμβασης Fortuneo VIE* συνεπάγεται τουλάχιστον το 30%της λογιστικής μονάδας που δεν εγγυάται κεφάλαια και υπόκεινται σε διακυμάνσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές ως.

 • Ισχύει από 18.09.2023 Στο 31.10.2023
 • Με τον κωδικό λειτουργίας: Επιστροφή2023

Ανταλλαγή Sotck

Τα έξοδα μεσιτείας για 100 παραγγελίες που προσφέρονται υπό συνθήκες (6)

Τα έξοδα διαμεσολάβησης που προσφέρονται για το 1ο άνοιγμα ή την 1η μεταφορά των συνηθισμένων τίτλων ή ενός μπιζελιού ή ενός μπιζελιού.

Οι επενδύσεις στη χρηματιστηριακή αγορά περιλαμβάνουν τον κίνδυνο συνολικής ή μερικής απώλειας επενδυμένου κεφαλαίου.

 • Ισχύει από το 01.05.2022.

Τα τέλη μεταφοράς 100% επιστρέφονται υπό συνθήκες (7)

Για την 1η μεταφορά των συνηθισμένων τίτλων, ένα μπιζέλι ή ένα μπιζέλι με το Fortuneo, Το Fortuneo σας επιστρέφει τα έξοδα μεταφοράς μετρητών έως και 2.000 € για έναν λογαριασμό που μεταφέρεται από ένα ελάχιστο ύψος 5.000 €. Υπο προυποθεσεις.

Οι επενδύσεις στη χρηματιστηριακή αγορά περιλαμβάνουν τον κίνδυνο συνολικής ή μερικής απώλειας επενδυμένου κεφαλαίου.

(1) Προσφέρονται 30 ευρώ

 • Για ένα πρώτο άνοιγμα ενός ατόμου ή συνημμένου λογαριασμού κατάθεσης με τραπεζική κάρτα FOSFO MasterCard ακολουθούμενη από 5 πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μέσω της συνδρομητικής κάρτας (υπόκειται στην είσοδο στον κωδικό λειτουργίας “καλως ΗΡΘΑΤΕ“Στο αρχείο συνδρομής και την αποδοχή του αιτήματος από το Fortuneo).
 • Για τους πελάτες Fortuneo με ατομικό ή κοινό λογαριασμό κατάθεσης που δεν έχει συνδεθεί ποτέ με τραπεζική κάρτα, σε περίπτωση πρώτης συνδρομής μιας κάρτας FOSFO MasterCard Bank, ακολουθούμενη από 5 πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μέσω της συνδρομητικής κάρτας (στο Reserve για να εισέλθει στη λειτουργία Κωδικός “καλως ΗΡΘΑΤΕ“Στο αρχείο συνδρομής και την αποδοχή του αιτήματος από το Fortuneo).

Οι 5 πληρωμές που πρέπει να γίνουν μέσω της συνδρομητικής κάρτας πρέπει να γίνονται εντός 90 ημερών το μέγιστο μετά την αποτελεσματική συνδρομή της κάρτας. Διαφορετικά, ο συνδρομητής δεν θα είναι επιλέξιμος για την πληρωμή του Premium.

Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τους όρους της προσφοράς, το ασφάλιστρο θα καταβληθεί στον λογαριασμό κατάθεσης που σχετίζεται με την κάρτα το αργότερο 30 ημέρες μετά Έχουν πραγματοποιήσει την 5η πληρωμή μέσω της εγγραφής τραπεζικής κάρτας.

Στην περίπτωση ενός πρώτου ανοίγματος ενός συνημμένου λογαριασμού κατάθεσης με δύο τραπεζικές κάρτες, τουλάχιστον μία από τις οποίες είναι μια κάρτα FOSFO MasterCard και υπόκειται στην ικανοποίηση των όρων της προσφοράς, μόνο ένα μπόνους ύψους € 30 θα καταβληθεί στον συνδεδεμένο κοινό λογαριασμό Στο πλαίσιο αυτής της διαφημιστικής προσφοράς και οι 5 απαιτούμενες πληρωμές μπορούν να γίνουν μέσω των δύο τραπεζικών καρτών που έχουν εγγραφεί ως μέρος της προσφοράς (εκτός από τους πελάτες που κατέχουν μεμονωμένο λογαριασμό Fortuneo).

Η προσφορά ισχύει από τις 20/09/2022 και δεν είναι σωρευτική με προσφορά χορηγίας ή προσφορά συνδρομής προϊόντων που συνδέεται με τον λογαριασμό κατάθεσης (εξαιρουμένων των τραπεζικών κινητικότητας) ή οποιασδήποτε άλλης τραπεζικής κάρτας που κυκλοφορεί στο Fortuneo. Ο ανοικτός λογαριασμός κατάθεσης και η κάρτα που έχει εγγραφεί στο Fortuneo ως μέρος της προσφοράς πρέπει να διατηρείται για τουλάχιστον ένα έτος. Διαφορετικά, το Fortuneo, ακόμη και αν ο τελευταίος είναι στην πρωτοβουλία του κλεισίματος του λογαριασμού ή/και της κάρτας, διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στο ασφάλιστρο που καταβάλλεται στον εν λόγω λογαριασμό. Προσφορά που προορίζεται για μεγάλα φυσικά πρόσωπα, ενεργώντας για τις μη επαγγελματικές ανάγκες τους αποκλειστικά, εξαιρουμένων των υπαλλήλων της Fortuneo.

Η Fortuneo διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει την προσφορά ανά πάσα στιγμή, υπό τη διάδοση των προηγούμενων πληροφοριών, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, στις σελίδες του ιστότοπου Fortuneo.καλώντας την προσφορά.

(2) Προσφέρονται 80 € ευρώ

 • Για ένα πρώτο άνοιγμα ενός ατόμου ή συνημμένου λογαριασμού κατάθεσης με τραπεζική κάρτα Gold CB MasterCard ακολουθούμενη από 5 πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μέσω της συνδρομητικής κάρτας (υπόκειται στην είσοδο στον κωδικό λειτουργίας “καλως ΗΡΘΑΤΕ“Στο αρχείο συνδρομής και την αποδοχή του αιτήματος από το Fortuneo).
 • Για τους πελάτες της Fortuneo με ατομικό ή κοινό λογαριασμό κατάθεσης που δεν έχει συνδεθεί ποτέ με τραπεζική κάρτα, σε περίπτωση πρώτης συνδρομής μιας κάρτας Gold CB Mastercard Bank, ακολουθούμενη από 5 πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μέσω της συνδρομητικής κάρτας (υπόκειται στην είσοδο στη λειτουργία Κωδικός “καλως ΗΡΘΑΤΕ“Στο αρχείο συνδρομής και την αποδοχή του αιτήματος από το Fortuneo).

Οι 5 πληρωμές που πρέπει να γίνουν μέσω της συνδρομητικής κάρτας πρέπει να γίνονται εντός 90 ημερών το μέγιστο μετά την αποτελεσματική συνδρομή της κάρτας. Διαφορετικά, ο συνδρομητής δεν θα είναι επιλέξιμος για την πληρωμή του Premium.

Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τους όρους της προσφοράς, το ασφάλιστρο θα καταβληθεί στον λογαριασμό κατάθεσης που σχετίζεται με την κάρτα το αργότερο 30 ημέρες μετά Έχουν πραγματοποιήσει την 5η πληρωμή μέσω της εγγραφής τραπεζικής κάρτας.

Στην περίπτωση ενός πρώτου ανοίγματος ενός συνημμένου λογαριασμού κατάθεσης με δύο τραπεζικές κάρτες, τουλάχιστον μία από τις οποίες είναι μια χρυσή CB mastercard και υπόκειται στην κάλυψη των όρων της προσφοράς, θα καταβληθεί ένα ενιαίο επίδομα € 80 στο The Associated Joint Λογαριασμός στο πλαίσιο αυτής της διαφημιστικής προσφοράς και οι 5 απαιτούμενες πληρωμές μπορούν να γίνουν μέσω των δύο τραπεζικών καρτών που έχουν εγγραφεί στο πλαίσιο της προσφοράς (εκτός από τους πελάτες που κατέχουν έναν ατομικό λογαριασμό Fortuneo).

Η προσφορά ισχύει από τις 20/09/2022 και δεν είναι σωρευτική με προσφορά χορηγίας ή προσφορά συνδρομής προϊόντων που συνδέεται με τον λογαριασμό κατάθεσης (εξαιρουμένων των τραπεζικών κινητικότητας) ή οποιασδήποτε άλλης τραπεζικής κάρτας που κυκλοφορεί στο Fortuneo. Ο ανοικτός λογαριασμός κατάθεσης και η κάρτα που έχει εγγραφεί στο Fortuneo ως μέρος της προσφοράς πρέπει να διατηρείται για τουλάχιστον ένα έτος. Διαφορετικά, το Fortuneo, ακόμη και αν ο τελευταίος είναι στην πρωτοβουλία του κλεισίματος του λογαριασμού ή/και της κάρτας, διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στο ασφάλιστρο που καταβάλλεται στον εν λόγω λογαριασμό. Προσφορά που προορίζεται για μεγάλα φυσικά πρόσωπα, ενεργώντας για τις μη επαγγελματικές ανάγκες τους αποκλειστικά, εξαιρουμένων των υπαλλήλων της Fortuneo.

Η Fortuneo διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει την προσφορά ανά πάσα στιγμή, υπό τη διάδοση των προηγούμενων πληροφοριών, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, στις σελίδες του ιστότοπου Fortuneo.καλώντας την προσφορά.

(3) Συνθήκες που ισχύουν στις 01 Ιανουαρίου 2023. Έως 100 € που προσφέρονται σε κουπόνια για τη χρήση της δωρεάν Neochange της υπηρεσίας Fortuneo:

 • € 100 σε κουπόνια που προσφέρονται για τη μεταφορά όλων των δραστηριοτήτων σας ως μέρος της υπογραφής μιας εντολής τραπεζικής κινητικότητας και για την οποία η Fortuneo κατάφερε να επικοινωνήσει με τουλάχιστον μία χρεωστική ή υποτροπιάζουσα οργάνωση πομπού μετάδοσης
 • 20 € που προσφέρονται σε κουπόνια για κάθε μεταφορά ή απόσυρση που επαναπροσδιορίστηκε από το Fortuneo μέσω της ενότητας “Μεταφορά ορισμένων λειτουργιών” εντός του ορίου των 100 €.

Η προσφορά περιορίζεται σε € 100 ανά λογαριασμό και ανά πελάτη.

Το ποσό που χορηγείται είναι να δαπανήσει σε κουπόνια, από 10 έως 70 € ανάλογα με τα σημάδια των συνεργατών e-merchants για να διαλέξετε. Τα κουπόνια εκδίδονται με τη μορφή κωδικών δώρων (δώρο ηλεκτρονικής κάρτας) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις μάρκες συνεργατών εντός 3 μηνών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της μεταφοράς. Κάθε κωδικός ισχύει για 1 μήνα από την ημερομηνία της παραγγελίας του στον χώρο δώρων.

Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τους όρους της προσφοράς, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποσταλεί στον πελάτη από την εταιρεία ISIFID (πάροχος των δώρων) μέσω του ονόματος τομέα Fortuneo.για να επιτρέψει στον πελάτη να έχει πρόσβαση στη διεπαφή επιτρέποντας να επιλέξει τα σωστά.

Το ISIFID είναι μια απλοποιημένη εταιρεία κοινών -stock με κεφάλαιο € 222.222 που καταχωρήθηκε στο RCS de Paris υπό τον αριθμό 834 210 312.

Η Fortuneo διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διακόψει αυτήν την προσφορά ανά πάσα στιγμή, υπόκειται σε λογική ειδοποίηση.

(4) Η προσφορά ισχύει για την 1η συμμετοχή σε συμβόλαιο ασφάλισης ζωής Fortuneo Vie* που λαμβάνεται από τις 17.04.2023 (το αρχείο μέλους με τον κωδικό λειτουργίας “100 betto” που πρέπει να ολοκληρωθεί και να ληφθεί το αργότερο εντός 4 εβδομάδων από το αίτημα, την ημερομηνία παραλαβής του πλήρους αρχείου που αποτελεί απόδειξη). € 100 προσφέρονται για αρχική πληρωμή € 1.000. Προσβάσιμο στη διαχείριση εντολών και δωρεάν διαχείριση.

Η συμμετοχή της σύμβασης Fortuneo Vie* συνεπάγεται τουλάχιστον το 30% των λογαριασμών που δεν εγγυώνται το καταβληθείσα κεφάλαιο και υπόκεινται στις διακυμάνσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών προς τα πάνω ως.

Η προσφορά δεν είναι σωρευτική με την τρέχουσα προσφορά χορηγίας που περιορίζεται σε μια προσφορά ανά άτομο. Πληρωμή του Premium το αργότερο δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση του αρχείου μέλους για να ολοκληρωθεί. Η ημερομηνία παραλαβής του αρχείου αποτελεί απόδειξη. Υπό την προϋπόθεση ότι το μέλος κατέχει τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό μετρητών στο Fortuneo, με το ασφάλιστρο να καταβάλλεται σε έναν ή τον άλλο από αυτούς τους λογαριασμούς και να συμμορφώνεται με τους όρους της προσφοράς κατά την ημερομηνία πληρωμής του Bounty. Το Premium που καταβλήθηκε είναι αναγκαστικά αυτό που προτείνεται κατά την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος συμμετοχής. Εάν ο πελάτης αποσύρεται ή αγόρασε τελείως το συμβόλαιο ασφάλισης ζωής του Fortuneo* κατά τους 12 (δώδεκα) μήνες μετά το άνοιγμά του, ο Fortuneo διατηρεί το δικαίωμα να πάρει από τον σχετικό τραπεζικό λογαριασμό το ποσό που αντιστοιχεί στο ασφάλιστρο του οποίου επωφελήθηκε ως μέρος του εμπορική προσφορά.

Η Fortuneo διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να τροποποιήσει την προσφορά ανά πάσα στιγμή για συμμόρφωση με εύλογη ειδοποίηση και προηγούμενες πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπό της Fortuneo.Fr.

(5) Η προσφορά ισχύει για 1η αίτηση για συμμετοχή σε σύμβαση ασφάλισης ζωής Life Life Fortuneo, που ελήφθη μεταξύ 18 Σεπτεμβρίου και 31 Οκτωβρίου 2023 (το αρχείο αίτησης μέλους με τον κωδικό λειτουργίας “Returned2023” που πρέπει να ολοκληρωθεί και να ληφθεί το αργότερο στις 31.10.2023, η ημερομηνία πλήρους απόδειξης dudossier είναι απόδειξη). 80 € προσφέρεται για μια αρχική πληρωμή € 300 ελάχιστο. Προσβάσιμο στη διαχείριση εντολών και δωρεάν διαχείριση.

Η συμμετοχή της σύμβασης Fortuneo Vie* συνεπάγεται τουλάχιστον το 30% των λογαριασμών που δεν εγγυώνται το καταβληθείσα κεφάλαιο και υπόκεινται στις διακυμάνσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών προς τα πάνω ως.

Η προσφορά δεν είναι σωρευτική με την τρέχουσα προσφορά χορηγίας που περιορίζεται σε μια προσφορά ανά άτομο. Πληρωμή του ασφαλίστρου το αργότερο 15.01.2024, υπό την προϋπόθεση ότι το μέλος κατέχει τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό μετρητών στο Fortuneo, το ασφάλιστρο που καταβάλλεται σε έναν ή τον άλλο από αυτούς τους λογαριασμούς και υπόκειται σε συμμόρφωση με τους όρους της προσφοράς κατά την ημερομηνία πληρωμής του Premium. Το Premium που καταβλήθηκε είναι αναγκαστικά αυτό που προτείνεται κατά την ημερομηνία λήψης του αιτήματος συμμετοχής. Εάν ο πελάτης αγόρασε πλήρως το συμβόλαιο ασφάλισης ζωής του Fortuneo Life* κατά τους 12 (δώδεκα) μήνες μετά το άνοιγμα, η Fortuneo διατηρεί το δικαίωμα να λάβει από τον σχετικό τραπεζικό λογαριασμό το ποσό που αντιστοιχεί στο ασφάλιστρο από το οποίο επωφελήθηκε στην εμπορική προσφορά.

(6) Τα τέλη μεσιτείας που προσφέρονται σε 100 παραγγελίες με ποσό μικρότερο ή ίσο με € 10.000, προκειμένου ένα 1ο άνοιγμα ή 1η μεταφορά στο Fortuneo ενός συνηθισμένου τίτλου ή μπιζέλι ή μπιζέλι από την 1η Μαΐου 2022. Η απαλλαγή των δαπανών μεσιτείας θα σχετίζεται με τις εντολές που εκτελούνται (εξαιρουμένων του OPC, των εξόδων SRD, των αναβολών και του φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές) και θα ισχύει για περίοδο δύο μηνών μετά την ημερομηνία ανοίγματος του λογαριασμού στις αναφερόμενες τιμές στο Euronext και Equiduct Paris , Βρυξέλλες και Άμστερνταμ. Προσφορά έγκυρη υπόθεση σε παραλαβή ενός πλήρους αρχείου αίτησης έναρξης ή μεταφοράς και αποδοχή του αιτήματος έναρξης ή μεταφοράς από το Fortuneo. Ο λογαριασμός που ανοίγει ή μεταφέρεται στο Fortuneo πρέπει να διατηρείται για τουλάχιστον ένα χρόνο. Διαφορετικά, η Fortuneo διατηρεί το δικαίωμα να εισπράττει τα έξοδα χρηματιστηριακών δαπανών που αρχικά απαλλάσσεται από το είδος που συνδέεται με τον συνηθισμένο λογαριασμό κινητών αξιών, το Pea ή το Pea-PME που ενδιαφέρει. Προσφορά αποκλειστικά έγκυρη στη Γαλλία. Η Fortuneo διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την προσφορά ανά πάσα στιγμή για συμμόρφωση με λογική ειδοποίηση και προηγούμενες πληροφορίες για το Fortuneo.Fr. Μόνο μία προσφορά ανά άτομο. Προσφορά σωρευτική με την τρέχουσα προσφορά χορηγίας, την προσφορά επιστροφής χρημάτων για τα τέλη μεταφοράς χρηματιστηριακών αγορών και ενδεχομένως οποιαδήποτε άλλη προσφορά διαφημίσεων που την αναφέρει.

(7) Η προσφορά ισχύει μόνο για την 1η μεταφορά στο Fortuneo με συνηθισμένους τίτλους ή/και μπιζέλι ή/και μπιζέλι από την 1η Μαΐου 2022. Επιστροφή χρημάτων για ποσό ισοδύναμο με τα έξοδα μεταφοράς σας εντός των ακόλουθων ορίων: έως και 2.000 ευρώ για έναν λογαριασμό που μεταφέρεται από ένα ελάχιστο ύψος € 5.000 (Securities + Cash), € 150 μέγιστο για μεταφορά εκκρεμών μεταξύ € 3.000 και € 5.000 (Τίτλοι + είδη) και το μέγιστο € 100 για έναν λογαριασμό που μεταφέρεται από ένα εξαιρετικό λιγότερο από € 3.000 (Τίτλοι + είδη). Προσφορά έγκυρη υπόθεση σε παραλαβή ενός πλήρους αρχείου αίτησης μεταφοράς το αργότερο 8 εβδομάδες μετά τη μεταφορά στο Fortuneo του λογαριασμού των συνηθισμένων κινητών αξιών ή/και ένα μπιζέλι ή/και ένα PEA-PME (ημερομηνία λήψης του πλήρους αρχείου μέσω post ή ηλεκτρονικού η διαδρομή είναι απόδειξη) και αποδοχή του αιτήματος από το Fortuneo. Η απόδειξη των εξόδων που προκύπτει από τη μεταβίβαση του λογαριασμού πρέπει να παραληφθεί το αργότερο εντός 3 μηνών από το άνοιγμα του λογαριασμού στο Fortuneo. Σε περίπτωση ταυτόχρονης μεταφοράς ενός ή περισσοτέρων συνηθισμένων τίτλων και μπιζελιού και/ή PEA-PME, η επιστροφή των τελών μεταφοράς θα εφαρμοστεί στους λογαριασμούς που μεταφέρονται σε όριο € 2.000. Όποια και αν είναι ο αριθμός των λογαριασμών που μεταφέρονται, τα “αμοιβή μεταφοράς επιστρέφονται σε μετρητά μέχρι € 2.000” περιορίζονται σε € 2.000 ανά άτομο ανά άτομο. Θα χρειαστεί να διατηρήσετε τους λογαριασμούς που μεταφέρονται στο Fortuneo για τουλάχιστον ένα έτος από την ημερομηνία της αποτελεσματικής μεταφοράς στο Fortuneo. Διαφορετικά, η Fortuneo διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει το κόστος που αρχικά επιστρέφεται στο λογαριασμό του είδους που συνδέεται με τον συνηθισμένο λογαριασμό σας, το Pea ή το Pea-PME που ενδιαφέρει. Η Fortuneo διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ένα άνοιγμα λογαριασμού ή/και μεταφορά λογαριασμού. Η Fortuneo διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την προσφορά ανά πάσα στιγμή για συμμόρφωση με λογική ειδοποίηση και προηγούμενες πληροφορίες για το Fortuneo.Fr. Σωρευτική προσφορά με την τρέχουσα προσφορά χορηγίας, τις 100 παραγγελίες που προσφέρονται και ενδεχομένως οποιαδήποτε άλλη διαφημιστική προσφορά που την αναφέρει. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά στη Γαλλία.

(*) Το Fortuneo Vie είναι ένα συμβόλαιο ασφάλισης ζωής πολλαπλών υποστηρίξεων που διαχειρίζεται η Suravenir, μια εταιρεία που διέπεται από τον ασφαλιστικό κώδικα και διανέμεται από το Fortuneo.

Το κλειδί για το έγγραφο πληροφοριών Fortuneo VIE περιέχει τις βασικές πληροφορίες αυτής της σύμβασης. Αυτό το έγγραφο είναι διαθέσιμο στο Fortuneo.FR, με suravenir ή πηγαίνοντας στο site suravenir.Fr.

Το Fortuneo είναι μια εμπορική μάρκα της Arkéa Direct Bank. Η Arkéa Direct Bank, μια δημόσια εταιρεία Limited με το διοικητικό συμβούλιο και το εποπτικό συμβούλιο με κεφάλαιο 89.1952 ευρώ. RCS Nanterre 384 288 890. Έδρα: Ariane Tour – 5, Place de la Pyramid 92088 Paris La Défense. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. ORIAS 07 008 441 – Ταχυδρομική διεύθυνση: FORTUEO – TSA 41707 – 35917 RENNES CEDEX 9.

Διαφημιστικό έγγραφο χωρίς συμβατική αξία.

Καλώς ήλθατε στην πρόσβαση στην αγορά

Οι σεναριογράφοι του Χόλιγουντ, των οποίων η απεργία παραλύσει τη βιομηχανία για σχεδόν πέντε μήνες, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι συνάπτουν συμφωνία με τα στούντιο που θα μπορούσαν να τους επιτρέψουν να αναλάβουν την εργασία.

“Πλήρης Απασχόληση” και Specter of 49.3: Επιστροφή στο πάτωμα στο συγκρότημα

Τελειώστε την καλοκαιρινή εκεχειρία. Οι βουλευτές είναι ξανά τη Δευτέρα στη Συνέλευση Cauldron τη Δευτέρα, με την εξέταση στο Hemicycle του νομοσχεδίου “για πλήρη απασχόληση” και τη σκιά των πρώτων 49.3 σε α.

Κλείσιμο του Παρισιού : Το CAC40 παραμένει στο μισό ιστό

Η τάση παρέμεινε κατάθλιψη αυτό το Σαββατοκύριακο, με νέα πτώση 0,40% του CAC40 αυτή την Παρασκευή στις 7.185 πόντοι στο τέλος. Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ έχει ζυγίσει τις αγορές.

Η Wall Street καταλήγει, η Fed φοβάται για την αμερικανική οικονομία

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τελείωσε την Παρασκευή, ανίκανος να απαλλαγεί από την εκτύπωση που άφησε η επικοινωνία της Federal Reserve (Fed), η οποία ωθεί μέρος της αγοράς να φοβηθεί για το.

Ενδείξεις

Ιστορικό

Συμβουλές και συμβουλές

Axa : στο σωστό δρόμο.
Αμέτρος : Μια επενδυτική ιδέα για ανακύκλωση
Αγορές: Οι απόψεις των αναλυτών (‘εκσυγχρονίζω’)

Η αξία της ημέρας στη Wall Street – Ford επωφελείται από την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την UAW Automotive Union

(AOF) – Η Ford (+3,20% έως 12,59 δολάρια) υπογράφει τη δεύτερη υψηλότερη αύξηση του δείκτη S & P500 στα μέσα της απόρριψης, αφού το Reuters ανέφερε “πραγματική πρόοδος” στις διαπραγματεύσεις με την ένωση του.

Οι αξίες της ημέρας στην Ευρώπη – οι ολλανδικές τράπεζες θα δουν να αυξάνονται οι φόροι τους

(AOF) – Η ABN Amro και η ING χάνουν αντίστοιχα 3,88% στα 13,13 ευρώ και 5,09% στα 12,50 ευρώ και έτσι κλείνουν τον δείκτη AX. Οι ολλανδικές τράπεζες βρίσκονται υπό πίεση μετά την έγκριση.

Η αξία της ημέρας στο Παρίσι – Ubisoft αυξήθηκε έντονα: η συμφωνία με την Activision σε πολύ καλή διαδρομή

(AOF) – Εάν οι αγορές έχουν γνωρίσει μια περασμένη εβδομάδα, η Ubisoft συσσωρεύει καλά νέα. Η δράση του εκδότη βιντεοπαιχνιδιών (+3,51% έως 29,17 ευρώ) εμφανίζει την υψηλότερη αύξηση του δείκτη SBF 12.

Να συνεχιστεί σήμερα. Συνδέει

(AOF) – Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, η ομάδα σύνδεσης πληροφορικής δείχνει ότι το EBITDA πιστεύει +8,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο σε 2022 έως 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Το λειτουργικό κέρδος αντιπροσωπεύει το 7,6% του αριθμού.

Να συνεχιστεί σήμερα. Αμέτρος

(AOF) – Μετά την μονομερή προσφορά που ελήφθη από τις επιχειρήσεις στις 25 Ιουλίου 2023 για την απόκτηση του 100 % των ενεργειών του Eramet Titanium & Iron (“ETI”), ο Eramet ανακοινώνει ότι έχει παραιτηθεί από τη θυγατρική της Norvégie.

 • Επικοινωνήστε μαζί μας
 • Οι προσφορές μας στο χρόνο
 • Αιγίδα
 • Fortuneo στο κινητό σας
 • Επιφάνεια τύπου
 • Οι δεσμεύσεις μας για την ΕΚΕ
 • Ιστολόγιο
 • Διαφήμιση
 • ΠΡΟΣΛΗΨΗ
 • Οροι και Προϋποθέσεις
 • Γλωσσάριο -banque σε καθημερινή βάση
 • Βοήθεια/συχνές ερωτήσεις
 • Ασφάλεια
 • Οι φόρμες μας
 • Οδηγοί χρηματιστηρίου
 • Νομική ειδοποίηση
 • Κανονισμοί
 • Πληροφορικός
 • Όροι τιμολόγησης
 • Πολιτική απορρήτου
 • Πολιτική μπισκότων
 • Επικοινωνήστε μαζί μας
 • Οι προσφορές μας στο χρόνο
 • Αιγίδα
 • Fortuneo στο κινητό σας
 • Επιφάνεια τύπου
 • Οι δεσμεύσεις μας για την ΕΚΕ
 • Ιστολόγιο
 • Διαφήμιση
 • ΠΡΟΣΛΗΨΗ
 • Οροι και Προϋποθέσεις
 • Γλωσσάριο -banque σε καθημερινή βάση
 • Βοήθεια/συχνές ερωτήσεις
 • Ασφάλεια
 • Οι φόρμες μας
 • Οδηγοί χρηματιστηρίου
 • Νομική ειδοποίηση
 • Κανονισμοί
 • Πληροφορικός
 • Όροι τιμολόγησης
 • Πολιτική απορρήτου
 • Πολιτική μπισκότων

Πραγματικά μαθήματα σε δείκτες και αξίες του Euronext του Παρισιού. Καθυστερημένα μαθήματα τουλάχιστον 15 λεπτά σε όλα τα άλλα μέρη (Βρυξέλλες, Άμστερνταμ, Nasdaq, NYSE, Amex, Frankfurt και Λονδίνο).
Τα δεδομένα σχετικά με τα μαθήματα χρηματιστηριακών αγορών και τις εκτιμήσεις σχετικά με τους ιστότοπους και τις εφαρμογές Fortuneo παρέχονται.